Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ข้อมูลส่วนตัว

********************************

ชื่อ : นางสาวรัสรินทร์ สิริกุลธนัญญาณ์ ชื่อเล่น : ผักกาด
รหัสนักศึกษา : 6232040133
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบุคลากร (เลขานุการ)
เป้าหมายในชีวิต : สอบบรรจุเข้ารับราชการได้สำเร็จ

 

เว็บไซต์นางสาวรัสรินทร์ สิริกุลธนัญญาณ์ จัดทำขึ้นสำหรับการประกอบการเรียน วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทียบโอนความรู้และประสบการณ์นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้รุ่นที่ 13 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครูผู้สอน นางสาววิภาวี ณ นิมิตร
Free Web Hosting